Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 16/7/2024 02:20.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202487.6* 3 manje od proseka za Zima ...61.7 43.1 manje od proseka za Proleće ...66.1* 72.9 manje od proseka za Leto ...---215.4* 241.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 2023106.5 15.9 više od proseka za Zima ...142.2 37.4 više od proseka za Proleće ...135.6* 3.4 manje od proseka za Leto ...170.0 47.2 više od proseka za Jesen ...554.3* 97.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 202247.4* 43.2 manje od proseka za Zima ...79.0 25.8 manje od proseka za Proleće ...86.1* 52.9 manje od proseka za Leto ...127.2 4.4 više od proseka za Jesen ...339.7* 117.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 2021102.6* 12 više od proseka za Zima ...122.9 18.1 više od proseka za Proleće ...171.7 32.7 više od proseka za Leto ...114.2 8.6 manje od proseka za Jesen ...511.4* 54.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020108.9 18.3 više od proseka za Zima ...96.5 8.3 manje od proseka za Proleće ...231.0 92 više od proseka za Leto ...106.3 16.5 manje od proseka za Jesen ...542.7 85.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019---126.4* 21.6 više od proseka za Proleće ...143.4 4.4 više od proseka za Leto ...96.1 26.7 manje od proseka za Jesen ...365.9* 91.2 manje od proseka za yearly ...
 
Maks108.9 142.2 231.0 170.0 554.3
prosek90.6 104.8 139.0 122.8 457.1
Min47.4 61.7 66.1 96.1 215.4
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.