Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 14/4/2024 00:40.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202487.6* 3 manje od proseka za Zima ...17.7* 79.8 manje od proseka za Proleće ...------105.3* 359.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 2023106.5 15.9 više od proseka za Zima ...142.2 44.8 više od proseka za Proleće ...135.6* 18 manje od proseka za Leto ...170.0 47.2 više od proseka za Jesen ...554.3* 89.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 202247.4* 43.2 manje od proseka za Zima ...79.0 18.5 manje od proseka za Proleće ...86.1* 67.5 manje od proseka za Leto ...127.2 4.4 više od proseka za Jesen ...339.7* 124.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 2021102.6* 12 više od proseka za Zima ...122.9 25.5 više od proseka za Proleće ...171.7 18.1 više od proseka za Leto ...114.2 8.6 manje od proseka za Jesen ...511.4* 47 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020108.9 18.3 više od proseka za Zima ...96.5 1 manje od proseka za Proleće ...231.0 77.4 više od proseka za Leto ...106.3 16.5 manje od proseka za Jesen ...542.7 78.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019---126.4* 29 više od proseka za Proleće ...143.4 10.2 manje od proseka za Leto ...96.1 26.7 manje od proseka za Jesen ...365.9* 98.5 manje od proseka za yearly ...
 
Maks108.9 142.2 231.0 170.0 554.3
prosek90.6 97.5 153.6 122.8 464.4
Min47.4 17.7 86.1 96.1 105.3
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.