Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 29/10/2020 21:00.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 2020108.9  96.5 15 manje od proseka za Proleće ...231.0 43.8 više od proseka za Leto ...83.4* 6.3 manje od proseka za Jesen ...519.8* 22.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019---126.4* 15 više od proseka za Proleće ...143.4 43.8 manje od proseka za Leto ...96.1 6.3 više od proseka za Jesen ...365.9* 131.4 manje od proseka za yearly ...
 
Maks108.9 126.4 231.0 96.1 519.8
prosek108.9 111.5 187.2 89.8 497.3
Min108.9 96.5 143.4 83.4 365.9
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.