Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 29/10/2020 20:00.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20201378.7  551.4 251.5 više od proseka za Proleće ...9.7 4.8 više od proseka za Leto ...187.7* 123.5 manje od proseka za Jesen ...2127.5* 132.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019---48.4* 251.5 manje od proseka za Proleće ...0.1 4.8 manje od proseka za Leto ...434.6 123.4 više od proseka za Jesen ...483.1* 1511.6 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1378.7 551.4 9.7 434.6 2127.5
prosek1378.7 299.9 4.9 311.2 1994.7
Min1378.7 48.4 0.1 187.7 483.1
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20200.0  10.3 2.4 više od proseka za Proleće ...422.7 47.4 manje od proseka za Leto ...72.3* 18.8 više od proseka za Jesen ...505.3* 26.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019---5.4* 2.5 manje od proseka za Proleće ...517.5 47.4 više od proseka za Leto ...34.6 18.9 manje od proseka za Jesen ...557.5* 26 više od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 10.3 517.5 72.3 557.5
prosek0.0 7.9 470.1 53.5 531.5
Min0.0 5.4 422.7 34.6 505.3
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.