Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 9/8/2020 08:00.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20201378.7  551.4 251.5 više od proseka za Proleće ...9.7* 4.8 više od proseka za Leto ...---1939.8* 178.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019---48.4* 251.5 manje od proseka za Proleće ...0.1 4.8 manje od proseka za Leto ...434.6  483.1* 1635 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1378.7 551.4 9.7 434.6 1939.8
prosek1378.7 299.9 4.9 434.6 2118.1
Min1378.7 48.4 0.1 434.6 483.1
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20200.0  10.3 2.4 više od proseka za Proleće ...286.0* 115.8 manje od proseka za Leto ...---296.3* 148 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019---5.4* 2.5 manje od proseka za Proleće ...517.5 115.7 više od proseka za Leto ...34.6  557.5* 113.2 više od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 10.3 517.5 34.6 557.5
prosek0.0 7.9 401.8 34.6 444.3
Min0.0 5.4 286.0 34.6 296.3
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.